Vi jobber for deg

Ring Oss: 230 54 555

Om Oslo MS-Forening

Oslo MS-Forening ble stiftet i 1955 og har ca 800 medlemmer. Foreningen er medlem av MS-forbundet i Norge og er for deg med MS og pårørende til personer med MS.

Vårt formål er å ivareta interessene til personer med multippel sklerose, fremme forskning, formidle forskningsresultater og behandlingsmetoder.

En viktig del av vårt arbeid er å arrangere sosiale aktiviteter hvor du møter andre i samme situasjon. Vi har medlemsmøter med foredrag om et aktuelt tema, og vi har hyggekvelder. Vi arrangerer teaterkvelder, turer, yoga, stretching, trening, og en rekke sosiale treff.

Årsmøte avholdes i mars. På årsmøte vedtas foreningens handlingsplan og styre velges.


Nyhetsbrev med informasjon om aktiviteter utgis 11 ganger i året og MS-bladet får du 5 ganger i året. 

Alle som ønsker kan bli medlem i Oslo MS-Forening, de som selv har multippel sklerose, familie, venner og andre.


Styret i Oslo MS-Forening

Inger Hammerstad - Leder - inghamme@online.no

Truls Kleven - Nestleder - truls.kleven@nsb.no

Kjell-Arvid Melkild - Styremedlem - kjellarvidm@hotmail.com

Karin Sørensen - Styremedlem - karin.sorensen@vikenfiber.no

Vincent Eekhout - Styremedlem - vincent.eekhout@gmail.com

Tove Hermansen - Varamedlem - tove800@hotmail.com

Anne Wenche Nilsen -  Varamedlem - anne.wenche.nilsen@gmail.com

Hjemmeside opprettet av