Vi jobber for deg

Ring Oss: 473 91 754

Om Oslo MS-Forening

Oslo MS-Forening ble stiftet i 1955 og har ca 800 medlemmer. Foreningen er medlem av MS-forbundet i Norge og er for deg med MS og pårørende til personer med MS.

Vårt formål er å ivareta interessene til personer med multippel sklerose, fremme forskning, formidle forskningsresultater og behandlingsmetoder.

En viktig del av vårt arbeid er å arrangere sosiale aktiviteter hvor du møter andre i samme situasjon. Vi har medlemsmøter med foredrag om et aktuelt tema, og vi har hyggekvelder. Vi arrangerer teaterkvelder, turer, yoga, stretching, trening, og en rekke sosiale treff.

Årsmøte avholdes i mars. På årsmøte vedtas foreningens handlingsplan og styre velges.

 

Nyhetsbrev med informasjon om aktiviteter utgis 6 ganger i året og MS-bladet får du 5 ganger i året. 

Alle som ønsker kan bli medlem i Oslo MS-Forening, de som selv har multippel sklerose, familie, venner og andre.

 

Styret i Oslo MS-Forening

 

                                                                                           Knut Maroni                    Leder                 knut.maroni@gmail.com

                                                                                           Truls Kleven                    Nestleder          truls.kleven@vy.no

                                                                                           Anne Wenche Nilsen     Styremedlem    anne.wenche.nilsen@gmail.com

                                                                                           Karin Sørensen              Styremedlem    karin.sorensen10@gmail.com

                                                                                 Gro Sundby                 Styremedlem    gro.sundby@gmail.com                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                  Liv Birgit Petersen     Varamedlem     livbpetersen@hotmail.com

                                                                                  Anne Lau Revil           Varamedlem     anne@cultureit.no

 

 

Oslo MS-forening

Postadresse:

Postboks 8600 Majorstuen, 0349 Oslo

Besøksadresse: Forskningsparken, Gaustadalleen 21

Tlf: 473 91 754

Epost: oslo@msfo.no